Projekt "Wirtualna Platforma B2B"

Od stycznia 2014 roku DLJM System realizuje projekt pt. „Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych między spółką DLJM SYSTEM a jej partnerami”, który polega na stworzeniu wirtualnej platformy biznesowej B2B dla DLJM System i kontrahentów firmy.

Wybrane funkcjonalności systemu będa przeznaczone specjalnie dla członków Klastra Inteligentne Budownictwo.

Celem budowy systemu jest podniesienie efektywności współpracy między partnerami i eliminacja obecnych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw. Planowany system B2B umożliwi automatyczną wymianę informacji pomiędzy partnerami biznesowymi i pozwoli na automatyczne pobieranie i przygotowywanie danych niezbędnych do wymiany informacji poprzez wykorzystanie elektronicznej wymiany danych (system EDI).

Członkowie Klastra mogą liczyć na:

  • Miejsce na platformie;
  • Atrakcyjne warunki korzystania z platformy;
  • Specjalne szkolenia wprowadzające do obsługi platformy;
  • Serwis i porady doradcy w zakresie obsługi platformy;

Z myślą o nich będzie integrowany moduł ofertowania, który umożliwi organizację wewnętrznych przetargów online, a także, dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów i wymianie danych (system EDI), będzie możliwe szybkie przygotowanie wspólnej oferty na potrzeby zewnętrznych postępowań konkursowych.

Projekt będzie realizowany do końca marca 2015 roku.  Całkowita wartość przedsięwzięcia to 650 600 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota dofinansowania z EFRR to 392 334,50 zł.

Bieżące informacje o projekcie są dostępne na www.inteligentnebudownictwo.com.pl

3pak.png