Projekt "Innowacyjna usługa wsparcia procesu produkcji urządzeń i systemów inteligentnego budownictwa"

Od czerwca 2014 roku firma DLJM System rozpoczyna realizację projektu „Innowacyjna usługa wsparcia procesu produkcji urządzeń i systemów inteligentnego budownictwa”. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowane unikalne na skalę europejską laboratorium inteligentnego budownictwa, w którym testowane będą urządzenia automatyki budynkowej.
Celem projektu jest stworzenie infrastruktury do badania i optymalizacji urządzeń i systemów inteligentnego budownictwa, dzięki czemu te będą sterowały budynkami jeszcze efektywniej. 

Działania badawcze obejmą:

 • testowanie urządzeń i algorytmów ich sterowania,
 • monitorowanie parametrów obiektów budowlanych (w pomieszczeniach, w gruncie, w przegrodach) wpływających na budynek, ludzi i  urządzenia w nim eksploatowane – dzięki temu będzie można odpowiednio modulować charakterystykę pracy urządzeń w obiekcie;
 • badanie wpływu integracji poszczególnych podsystemów przewidzianych w budynku na zużycie energii, ergonomię i komfort użytkowników;

Podstawą usługi badawczej będą dwa elementy:

 1. Stworzenie rzeczywistych warunków do badania urządzeń – pierwszym elementem projektu jest wybudowanie laboratorium inteligentnego budownictwa w Krakowie. Budynek będzie wybudowany w standardzie obiektu niskoenergetycznego i wyposażony w zestaw technologii energooszczędnych. Wielość urządzeń umożliwi testowanie automatyki budynkowej przy ich zróżnicowanej konfiguracji, a zaawansowany system BMS pozwoli zweryfikować wpływ poziomu integracji systemu automatyki na energooszczędność sterowania.

Budynek będzie dokładnie  opomiarowany – kilkaset liczników umożliwi tworzenie cyklicznych raportów i rejestrowanie zdarzeń niestandardowych. Celom badawczym będzie też podporządkowane zagospodarowanie powierzchni, w której odtwarzane będą warunki rzeczywiste dla przestrzeni o różnym przeznaczeniu. Na parterze powstaną modelowe pomieszczenia hotelowe z recepcją, modelowe mieszkanie z kuchnią i łazienką oraz sale: konferencyjna i wykładowa. Pozostałe kondygnacje będą wykorzystywane użytkowo.

Budowa laboratorium rozpoczęło się latem 2014 r., a jej zakończenie jest zaplanowane na II połowę 2015 r.

 1. Unikalne know-how
 • Algorytmy samouczące – DLJM System opracowało  innowacyjne  algorytmy stosujące mechanizm sztucznej inteligencji. Dzięki umiejętności samodzielnego dostosowywania się do panujących warunków, pozwolą na jeszcze bardziej optymalne sterowanie budynkami, a ich zastosowanie skróci czas programowania urządzeń i systemów automatyki budynkowej.
 • Interfejs magistrali I2C – działanie algorytmów będzie testowane na konkretnych urządzeniach – systemach i sterownikach automatyki budynkowej. Aby je badać wdrożona będzie innowacyjny interfejs magistrali I2C, który umożliwi zbieranie danych o urządzeniach w trakcie ich pracy. Rozwiązanie wymyślone i opatentowane przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej na potrzeby DLJM System jest innowacją w skali światowej, a DLJM System będzie odpowiedzialne na jego pierwsze wdrożenie.

Dzięki badaniom:

 • programowanie urządzeń automatyki budynkowej będzie prostsze i szybsze, co wpłynie na obniżenie kosztów programowania;
 • urządzenia będą działały samodzielnie,
 • sterowanie budynkiem będzie jeszcze bardziej optymalne:
  • do 15% niższe zużycie energii w stosunku do budynków wykorzystujących  obecne na rynku systemy zarządzania budynkami;
  • do 50% niższe zużycie energii w stosunku do budynków bez automatyki budynkowej i BMS;

W lipcu 2014 roku ruszy budowa laboratorium. Pierwsze usługi badawcze będą świadczone na początku 2016 roku.

 

Z placu budowy

Osoba do kontaktu

Agnieszka Chabros
tel. 12 432 00 78
a.chabros@dljmsystem.pl

Okres realizacji projektu: 1.06.2014 – 31.12.2015
Tablica informacyjna
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3pak.png

 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość